Skip to content

Trivoren neuvosto: Trivoren neuvosto lisää hyvinvointia ja huvituksia trivorelaisten arkeen

Trivorelaiset 04/08/2023
Jaa

Lounasetu, suklaalevyraati, lajikokeilut sekä teema- ja virkistyspäivät. Muun muassa näiden etujen kautta Trivorella on lisätty työyhteisön hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Yhteisöllisten tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Trivoren neuvoston jäsenet, jotka varmistavat, että jokaisen tiimin ääni kuuluu yhteisiä asioita edistettäessä.


Trivoren toiminta ja trivorelaisten määrä on kasvanut kiihtyen erityisesti viime vuosien aikana. Kasvun myötä nousi esiin myös uudenlaisia tarpeita yhteiselle tekemiselle sekä työviihtyvyydelle. Ennen neuvoston syntyä Trivoren tapahtumien ja muiden yhteisöllisten aktiviteettien järjestäminen oli niin sanotusti ei-kenenkään-maata, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että muutamat aktiiviset trivorelaiset hoitivat niitä muiden töidensä ohella. Työmäärä haluttiin jakaa eri tiimien välille siten, että jokaisella olisi hyvät vaikutusmahdollisuudet yhteisiin asioihin – ja näin idea neuvostoon syntyi Trivoren silloisessa johtoryhmässä.

Konseptia jalostettiin ja se esiteltiin henkilöstölle loppuvuodesta 2022. Ensimmäiset edustajat kutsuttiin neuvoston jäseniksi vuoden 2023 alussa ja lopputuloksena saatiin hyvin Trivoren tiimejä läpileikkaava porukka.

 

Yhteisten asioiden edistämistä ja työhyvinvoinnin lisäämistä

”Ostettiin kaappiin sitä pyydettyä näkkäriä ja voita.”

”Ja se toivottu 10 kilon kahvakuula on tossa oven takana.”

”Eli meidän ansiosta kukaan ei ole nähnyt nälkää ja kaikki on terveitä ja voimakkaita.”

”Kuuluuhan tähän tietty paljon muutakin, mutta nuo on niitä pikkukivoja juttuja, joilla on voitu parantaa kaikkien työpäivää.”

Muun muassa näin Trivoren ensimmäisen neuvoston jäsenet kuvasivat työtään trivorelaisten hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden edistämiseksi. Näiden tavoitteiden lisäksi neuvoston toimintaan kuuluu olennaisesti myös se, että jokainen tiimi saa äänensä kuuluviin työyhteisön asioissa.

Toimintansa alussa neuvosto otti hoitaakseen esimerkiksi jo aiemmin lanseeratun ideapankin, jonne trivorelaiset voivat ehdottaa toimistolle toivomiaan lisäyksiä, työhyvinvointia kohentavia aktiviteetteja sekä työsuhde-etuja.

”Ideapankin – ja ylipäänsä neuvoston toiminnan ajatuksena on se, että me voidaan välittää henkilöstön toiveita tuonne ylöspäin ja edistää asioiden toteutumista”, projektitiimiä edustanut Riikka kuvaili.

”Näin IT-jargoni mielessä olemme lähestyttävä rajapinta, jonka kautta saadaan asioita edistettyä”, infratiimiä edustanut Ville-Pekka kiteytti humoristisesti.

Ideapankin asioiden edistämisen lisäksi neuvosto järjestää nykyisin myös Trivoren tapahtumat kuten kesäpäivät, pikkujoulut sekä hyvinvointiaktiviteetit, joihin lukeutuvat muun muassa lajikokeilut ja lautapeli-illat. Työyhteisöltä saadun palautteen mukaan nämä ovat edistäneet työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä parantaneet entisestään työpaikan yhteishenkeä. Palautetta kerättiin neuvoston kevätkauden päätteeksi anonyymillä kyselyllä.

 

”Näin IT-jargoni mielessä olemme lähestyttävä rajapinta, jonka kautta saadaan asioita edistettyä.”

 

Ensimmäisen kautensa aikana neuvosto ajoi läpi lounasedun ja edisti osaltaan työsuojelutoiminnan käynnistämistä. Trivorelaiset pääsivät myös nauttimaan neuvoston järjestämistä kuukausittaisista teemapäivistä sekä yhteislounaista, jolloin kokoonnuttiin yhteisen pöydän ympärille hyvän ruuan ja seuran pariin. Lisäksi kaikki halukkaat pääsivät harjoittamaan paintball-taitojaan, ratkomaan pakohuonepelin arvoituksia, pelaamaan lautapelejä sekä testaamaan ilmakivääriammuntaa, keilaamista ja biljardia.

 

Työyhteisön arjen parantamista

Kun neuvoston jäseniltä kysyi mikä toiminnassa on ollut parasta, toistuivat jokaisen puheissa samat elementit:

”Neuvoston toiminta on tuonut erinomaista vaihtelua normaaliin työarkeen, kun on saanut suunnitella ja toteuttaa koko työyhteisöä virkistäviä aktiviteetteja. On ollut mukavaa päästä vaikuttamaan omaan ja muiden työviihtyvyyteen miltei rajattomasti”, Trivoren ID- ja IAM-tiimejä edustava Santeri totesi.

”Tuntuu, että neuvoston ehdottamia kehitysideoita on otettu johdon puolelta vakavissaan vastaan ja tässä on ollut aidosti vaikutusmahdollisuuksia”, Ville-Pekka lisäsi.

Syyskaudelle ensimmäisen neuvoston jäsenet toivovat lisäresursseja, joiden avulla voidaan toteuttaa entistä enemmän työarkea piristäviä irtiottoja. Samoilla linjoilla ovat myös palautekyselyyn vastanneet trivorelaiset, jotka odottavat jo innokkaasti neuvoston kesätauon päättymistä ja yhteisten aktiviteettien paluuta.

 

Jaa