Skip to content

eIAM on modernin, digitaalisen työkulttuurin perusta

Organisaatioiden toiminnassa identiteetin- ja pääsynhallinta on kasvanut kriittisen tärkeään rooliin. Vahva tunnistautuminen, tarkkaan roolitettu pääsyhallinta ja järjestelmien välinen automaatio ovat välttämättömyyksiä hyvin toimivalle IT-ympäristölle.

Tarjoamme IAM-markkinoille jotain ennennäkemätöntä

Organisaatiot joutuvat yhä tiukemmalle. Digitalisaatiosta haetaan uusia kilpailuetuja ja pilvipalvelut tuottavat organisaation ydinliiketoimintaa. Nykypäivän organisaatioiden toimintaa ohjailevatkin erilaiset digitaaliset järjestelmät.

Järjestelmien määrän räjähdysmäinen kasvu tarjoaa monia kriittisen tärkeitä työkaluja nykymaailmaan, mutta samalla ne tuovat monia uudenlaisia haasteita. Pilvipalvelujen määrän kasvaessa sekä kustannukset että kyberturvallisuus alkavat muodostua ongelmaksi. Unohtuneet salasanat, puuttuvat pääsyoikeudet tai turhauttava manuaalinen tietojen siirtely ovat uusista vaikeuksista arkipäiväisempiä. Samalla vakavammat uhat, kuten kyberhyökkäykset ja puutteet henkilötietojen vaatimustenmukaisessa käsittelyssä, tulevat yhä lähemmäksi ihan jokaisen tekemistä.

Trivoren uudenlainen identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu tarttuu näihin haasteisiin sillä sisulla ja teknisellä innovaatiokyvykkyydellä, josta me suomalaiset olemme tunnettuja. Emme halua tarjota maailmalle pelkkää IAM-tuotetta, vaan edessäsi on nyt enemmän kuin IAM: Trivore eIAM.

IAM-tuotteemme kehittämisessä entistä parempaan muotoon olemme hyödyntäneet laajaa osaamistamme ja kokemustamme, jota olemme kerryttäneet jo vuosia Trivore ID:n ja oman integraatioalustamme parissa. Uudistuneen tuotteemme ydin on suunniteltu erittäin tehokkaan mikropalveluarkkitehtuurin päälle. Loimme alustan, jolla viestin välityskyky ja nopeus eivät aseta rajoja tulevaisuuden käyttötarkoituksille.

Tervetuloa digitaalisuuden uudelle aikakaudelle.

Näin hyödyt eIAMista asiakkaanamme:

1.

Säästät aikaa

Aikaa säästäviä ja arkea sujuvoittavia automaatioita järjestelmien välille.

2.

Säästät rahaa

Merkittävät kustannusedut IT-organisaatiolle muun muassa paremmalla kontrollilla IT-lisenssien käyttöön.

3.

Hallitset identiteettejä ja käyttäjätietoja

Tehokas asiakas-, kansalais- ja työntekijäidentiteettien elinkaaren hallinta sekä käyttäjätietojen keskitetty hallinta.

4.

Tunnistaudut turvallisemmin

Tietoturvallisempi IT-infrastruktuuri organisaatiollesi muun muassa käyttäjien vahvalla tunnistamisella ja  SSO-tunnistautumisella eri sovelluksiin.

5.

Teet IT-infrastruktuuristasi turvallisemman

Muun muassa Zero Trust -toimintamallin tuki sekä korotettujen käyttöoikeuksien hallinta.

6.

Noudatat säädöksiä ketterämmin

Kätevät lakien ja säädösten (kuten GDPR ja NIS2) noudattamista helpottavat työkalut ja ominaisuudet.

Miten Trivore eIAM toimii?

Keskitetty turvallinen käyttäjänhallinta

Järjestelmä tarjoaa yhden kontrollipisteen, josta voit hallita käyttäjiä, käyttöoikeuksia ja elinkaarta. Tietoturvalliset intergraatiot pitävät huolen muiden järjestelmien kanssa keskustelusta.

Tunnistusportaali ja vahvat tunnistautumiset

Käyttäjien tunnistautuminen voidaan toteuttaa erillisen portaalin kautta ja eIAM tukee monitasoista tunnistautumisia (multi-factor authentication, MFA). Tunnustautumisen jälkeen käyttäjällä on roolinsa mukaiset oikeudet käytössä eri sovelluksiin ja palveluihin.

Turvallinen sovellusten välinen kertakirjautuminen (SSO)

Organisaation käyttämät sovellukset voivat hyödyntää kertakirjautumista (Single Sign-On, SSO) yleisesti käytettyjen ja tietoturvallisten protokollien kautta, kuten Open ID Connect tai SAML. Käyttäjä voi navigoida kertakirjautumisella organisaation eri sovellusten välillä pääsyoikeuksiensa puitteissa.

Skaalautuva pääsyoikeuksien hallinta

Trivoren eIAM-tuotteessa on otettu huomioon suurten organisaatioiden ja konsernien tarpeet. Identiteetille voidaan myöntää lukuisia eri rooleja ja pääsyoikeuksia, joilla on omat elinkaarensa. Pääsyoikeuksien hallinta mahdollistaa myös helpon lisäoikeuksien hallintaprosessin, jossa hyväksyntä voi olla monikerroksinen ja/tai automatisoitu.

Rooliin pohjautuva sovellusportaali

Kirjauduttuaan käyttäjällä on oma sovellusportaali, jonne järjestelmä tuottaa roolien mukaisen koonnin käyttäjälle luvitetuista sovelluksista ja muista tiedoista. Portaali voidaan räätälöidä ulkoasultaan noudattamaan organisaation visuaalista ilmettä.

Automaatiot eri järjestelmiin

eIAM-tuote mahdollistaa identiteetin elinkaaren hallinnan (Identity Governance and Administration, IGA) eri ulkoisiin järjestelmiin. Tällöin eIAM-tuote toimii tiedon ytimenä ja siellä käyttäjään tehdyt elinkaarimuutokset päivitetään automaattisesti taustajärjestelmiin. Tällä säästetään operatiivista ylläpitotyötä, eikä käyttäjien tilejä tai lisenssimaksuja jää vahingossa aktiiviseksi, kun käyttöoikeuksia ei enää tarvita.

Henkilötietojen vaatimusten mukainen käsittely

Järjestelmä mahdollistaa sen, että henkilötiedot kerätään ja käsitellään GDPR-vaatimusten mukaisesti. Myös käyttäjän suostumukset (User Consent) voidaan hallita kattamaan kaikki kertakirjautumiseen liittyvät palvelut. EU-regulaation osalta voimme taata, että data säilytetään suomalaisissa konesaleissa ja että eIAM-tuotetta ylläpidetään ja kehitetään Suomessa.

Mikä meidät erottaa muista:

1.

Palveluarkkitehtuurimme

Palveluarkkitehtuuriimme voidaan lisätä ketterästi uusia palvelurajapintoja.

2.

Toimialariippumattomuus

Olemme suunnitelleet tuotteemme toimialariippumattomaksi.

3.

Asiakaskohtaisuus

Asiakaskohtainen sovelluskehitys osana tuoterajapintoja mahdollistaa sellaistenkin järjestelmien automaation ja identiteettien hallinnan, jota muut kaupalliset tuotteet eivät tue.

4.

Kotimaisuus

Olemme täysin suomalainen vaihtoehto, ja kaikki järjestelmiemme data pysyy Suomessa.

5.

Hinta

Ratkaisumme on aidosti kustannustehokas vaihtoehto laadusta tinkimättä.

6.

Palvelu

Meiltä saat ihmisläheistä palvelua, ja todella tunnemme asiakkaamme henkilökohtaisesti.

Kysy lisää Trivore eIAM -palvelusta organisaatiollesi

Trivoren eIAM-palvelu räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, teidän tarpeistanne lähtien. Jos haluat kuulla tarkemmin Trivore eIAM-palvelun mahdollisuuksista organisaatiollesi, kerromme mielellämme lisää siitä, miten ratkaisumme auttaa juuri sinua.