Skip to content

Yksi markkinoiden monipuolisimmista identiteetti- ja pääsynhallintajärjestelmistä

Trivore ID on moderni, kustannustehokas ja joustava identiteetti- ja pääsynhallinta-alusta loppukäyttäjien ja taustajärjestelmien välille. Tuotteemme kanssa sinun ei tarvitse itse toteuttaa monimutkaista käyttäjien tunnistautumisjärjestelmää, vaan voit hankkia valmiin tuotteen, joka skaalautuu toimintasi mukana. Tuotteemme integroituu erinomaisesti, minkä ansiosta Trivore ID saadaan keskustelemaan saumattomasti organisaatiosi järjestelmien kanssa. Yli 5 miljoonan identiteetin käyttökokemus kuvaa hyvin tuotteemme skaalautuvuutta. Trivore ID on luotettu työkalu usealla julkisen sektorin toimijalla ja yrityksellä.

Toimialariippumattomassa Trivore ID:ssä yhdistyy käyttäjien perustietojen hallinta ja mahdollisuus myöntää oikeuksia eri sovelluksiin. Tunnistautuminen ja sisäänkirjautuminen ovat Trivore ID:n ytimessä, mutta Trivore ID:n mahdollisuudet ovat hyvin laajat. Tuotteen avulla organisaatiosi voi lisäksi muun muassa:

 • Toteuttaa keskitetyn loppukäyttäjien suostumuksen (user consent)
 • Toteuttaa kertakirjautumisen sovellusten välillä (Single Sign-on, SSO)
 • Huolehtia GDPR:n mukaisesta käyttäjätietojen hallinnasta

Trivore ID on OpenID Connect (OIDC) -sertifioitu ratkaisu ja lukuisat rajapinnat tekevät Trivore ID:stä ketterästi hyödynnettävän erilaisille palveluille. Tuemme myös kansallista Digi- ja väestötietovaraston tarjoamaa Suomi.fi-palvelua vahvan tunnistamisen osana. Alustamme tarjoaa myös sähköposti- ja SMS-vahvistusmahdollisuuden identiteettien rekisteröinnin yhteydessä.

Trivore ID voidaan toteuttaa:

 • SaaS-palveluna
 • Asiakkaan pilvessä
 • On-prem konesalissa

Trivore ID:n ominaisuuksia

1.

Kirjautuminen ja käyttäjien rekisteröinti

Trivore ID sisältää monipuoliset kirjautumisvaihtoehdot, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Monivaiheinen tunnistautuminen, omien käyttäjätietojen hallinta ja kertakirjautuminen ovat tuettuja perusominaisuuksia. Tuki lukuisille käyttäjähakemistoille mahdollistaa kirjautumisen esimerkiksi Microsoftin Azure AD -tunnuksilla.

2.

Roolipohjainen pääsynhallinta

Käyttäjähallinta, ryhmät, roolit ja oikeudet muodostavat pääsynhallinnan olennaisen toiminnallisuuskokonaisuuden. Käyttäjien lisäksi pääsynhallinta ulottuu myös API clientteihin sisäänrakennetun API-hallinnan avulla.

3.

Integroituva järjestelmä

Trivoren ratkaisuun pystytään liittämään kaupallisia globaaleja käyttäjähakemistojen toteutuksia sekä julkisia ja viranomaispalveluita integraatioiden avulla. Trivore ID:ssä on tuki OpenID Connect -, SAML- ja LDAP-protokollille. REST-rajapinnat mahdollistavat tietojen suoraviivaisen hyödyntämisen.

4.

Asiakastilien monipuolinen hallinta

Käyttäjätilikohtaisiin tietovarastoihin voi tallentaa monipuolisesti asiakasdataa ja tarjota sitä muiden palveluiden käyttöön rajapintojen kautta. Dynaamiset ryhmät mahdollistavat automaattisen asiakasryhmien luonnin attribuuttiperusteisesti.

5.

Skaalautuvuus ja jousto

Trivore ID mahdollistaa jopa miljoonien käyttäjäidentiteettien hallinnan, oli kyseessä sitten on-premise- tai SaaS-toimitus. Koska tuote on Trivoren oma, lisenssimäärien muutokset pystytään toteuttamaan tavallista ketterämmin.

6.

Hallintakäyttöliittymä

Käyttäjätilit, API-hallinta, lokitiedot ja pääsynhallinta ovat helposti yhdessä käyttöliittymässä, jonka kautta voi muokata myös järjestelmän asetuksia ilman monimutkaisia konfigurointeja tai ylläpidon tarvetta kirjautua sovelluspalvelimille.

7.

Lokitus

Kaikista järjestelmän lisäys-, muutos- ja poistotapahtumista jää merkintä lokitietoihin, jotka tallennetaan erilliseen suojattuun tietokantaan. Asiakkaan kanssa määritellään lokitietojen haluttu säilytysaika huomioiden esimerkiksi GDPR-lainsäädäntö.

Tuetut käyttäjän tunnistamistavat Trivore ID:ssä

 • Trivore ID:n tietokanta
 • OpenID Connect (OIDC)
 • Security Assertion Markup Language (SAML)
 • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • Apple ID
 • Google-tili
 • Microsoft-tili
 • Azure AD
 • Active Directory Federation Services (ADFS)
 • Active Directory Domain Services (ADDS)
 • Facebook
 • Suomi.fi-tunnistaminen
 • MPASSid
 • Opinsys
 • Simple REST API

Kysy lisää Trivore ID -palvelusta organisaatiollesi