Skip to content

Enemmän aikaa tärkeille asioille – automaatiosta apua arkeen

eIAM 21/05/2024
Jaa

Käyttäjätilien luominen ja hallinnointi tai pääsyoikeuksien myönnöt ja poistot eivät välttämättä kuulosta kaikkein jännittävimmältä aiheelta, mutta ne ovat erottamaton osa lähes jokaisen työarkea nykyisessä digitalisoituneessa yhteiskunnassamme. Silloin kun kaikki organisaation identiteetin- ja pääsynhallinnassa toimii mallikkaasti, asiaan harvoin kiinnittää huomiota. Sen sijaan ongelmat tällä saralla aiheuttavat välittömästi päänvaivaa, syövät aikaa ydintyötehtäviltä ja huonontavat työntekijäkokemusta. Trivore eIAM ratkaisee nämäkin ongelmat.

Kerromme kolmessa blogitekstissämme, miten Trivoren IAM-ratkaisu, Trivore eIAM vapauttaa resursseja ja tuo organisaatiollesi parempaa tietoturvaa sekä taloudellisia säästöjä.


Maija-Leenaa turhautti. Hänen tiimissään oli aloittanut uusi työntekijä, joka vielä kolmantena työviikkonaankin törmäsi näkymättömiin esteisiin työnteolle: hänellä ei ollut pääsyä tai oikeuksia milloin mihinkin, ja niiden järjesteleminen työllisti aina työntekijän lisäksi Maija-Leenaa esihenkilönä, että ties kuinka montaa IT-osaston asiantuntijaa. Työstä tuli täysin turhista syistä kuormittavaa, ja aikaa valui jatkuvasti hukkaan.

Maija-Leenan kohtaamat haasteet eivät ole mitenkään poikkeuksellisia, vaan vastaavat blockerit hankaloittavat työntekoa monissa organisaatioissa. Ehkä tunnistat ne omastakin työarjestasi?

Jos organisaatiossa on vain kourallinen työntekijöitä ja vähän järjestelmiä, eivät käyttäjätunnusten luominen ja oikeuksien myönnöt ja rajaukset ole suurikaan haaste. Mutta kun organisaation koko tai asiakasmäärä kasvaa, ja järjestelmiä alkaa olla enemmän kuin muutama, tästä asiasta alkaa muodostua todellinen aikasyöppö. Kuinka moneen järjestelmään teidän organisaatiossanne joudutaan tekemään käyttäjätunnukset, kun uusi työntekijä tai konsultti aloittaa? Kuinka usein niitä unohtuu tehdä jonnekin tarpeelliseen paikkaan? Nämäkin haasteet Trivore eIAM ratkaisee. Tuotteemme automatisoi oikeuksien myöntämisen tarpeellisiin järjestelmiin, mikä työajallisesti säästää merkittävästi aikaa.

Trivoren eIAM-tuotteessa on otettu huomioon suurten organisaatioiden ja konsernien tarpeet. Toimialariippumaton tuotteemme huomioi monimutkaiset organisaatiorakenteet ja käyttäjäroolit, kuten erilaiset käyttäjäryhmät, hierarkiat ja työnkuvat, joissa käyttäjä voi kuulua useaan eri rooliin yhtä aikaa. Näin varmistetaan, että käyttäjät saavat kulloisessakin tapauksessa vain tarvittavat oikeudet suorittaakseen työtehtävänsä.

 

Kuinka moneen järjestelmään teidän organisaatiossanne joudutaan tekemään käyttäjätunnukset, kun uusi työntekijä tai konsultti aloittaa? Kuinka usein niitä unohtuu tehdä jonnekin tarpeelliseen paikkaan? Nämäkin haasteet Trivore eIAM ratkaisee, sillä tuotteemme automatisoi oikeuksien myöntämisen tarpeellisiin järjestelmiin, mikä säästää merkittävästi työaikaa ja hermoja.

 

Kun Maija-Leenan organisaatiossa oli otettu Trivoren eIAM käyttöön, hän tunsi suunnatonta huojennusta. Hän pystyi ensimmäistä kertaa toivottamaan uuden työntekijän tervetulleeksi tiimiinsä sanoen, “kaikki odottaa sinua valmiina”. Trivore eIAMin ansiosta uusien työntekijöiden aloitukseen aiemmin kuulunut stressi ja sekavuus oli poissa ja samalla työntekijäkokemuskin parani merkittävästi. Nyt Maija-Leena pystyi keskittymään siihen, mikä hänelle oli oikeasti tärkeää: uuteen työntekijään tutustumiseen ja huolella perehdyttämiseen itse työhön. Jäipä aikaa jopa muillekin hänen vastuulleen kuuluville työtehtäville.

 

Ketterämpää työarkea Trivore eIAMin avulla

Esimerkissämme kuvattujen, valitettavan yleisten, haasteiden ei tarvitse olla arkinen kokemus organisaatioissa. Trivore eIAM -ratkaisun avulla nämä aikasyöpöt taklataan esimerkiksi tällä tavoin:

 

Manuaalisen työn korvaavia automaatioita

Manuaalisesti tehdään yhä paljon sellaista työtä, jonka voisi automatisoida IAM-järjestelmän avulla. Trivore eIAM sujuvoittaa kokonaisvaltaisesti digitaalisen ympäristön arkea niin IT-tiimin kuin työntekijöitten, ulkoisten käyttäjien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

Ketteryys näkyy esimerkiksi siinä, että uudella työntekijällä on aina kaikki oikeat pääsyoikeudet odottamassa, unohtuneiden salasanojen palautus käy vaivattomasti, useisiin järjestelmiin voi kirjautua yhdellä kertakirjautumisella, ja asiakkaiden tietoja voidaan päivittää saumattomasti esimerkiksi suoraan DVV:n tiedoista.

 

Käyttäjäryhmien oikeudet ja elinkaaret

Trivore eIAM:in avulla organisaatiossasi pidetään huoli, että kaikilla on asianmukaiset pääsyoikeudet, ja että käyttäjätilejä voidaan luoda, muokata ja poistaa ketterästi ja automatisoidusti. Tällä voidaan hallita esimerkiksi uusien tai lähtevien työntekijöiden pääsyoikeuksia, asiakkaiden henkilötietojen pitämistä ajan tasalla, tai ulkoisten käyttäjien turvallista ja kätevää lisäämistä erikseen määritellyksi ajanjaksoksi järjestelmiin.

Trivoren eIAM-tuote mahdollistaa identiteetin elinkaaren hallinnan (Identity Governance and Administration, IGA) eri ulkoisiin järjestelmiin. Tällöin Trivore eIAM -tuote toimii tiedon ytimenä. IAM-järjestelmässä käyttäjiin tehdyt elinkaarimuutokset päivitetään automaattisesti taustajärjestelmiin. Tällä säästetään operatiivista ylläpitotyötä, kun riittää että muutokset tehdään yhteen keskitettyyn paikkaan. Tällöin myöskään käyttäjien tilejä tai lisenssimaksuja ei jää vahingossa aktiiviseksi, kun käyttöoikeuksia ei enää tarvita. Tässä organisaatio säästää niin työaikaa kuin parhaimmillaan puhdasta rahaakin.

 

Trivore eIAM-järjestelmässä käyttäjiin tehdyt elinkaarimuutokset päivitetään automaattisesti myös taustajärjestelmiin. Tällä säästetään operatiivista ylläpitotyötä, kun riittää että muutokset tehdään yhteen keskitettyyn paikkaan.

 

Trivore eIAM toimii roolipohjaisesti (RBAC, role-based access control). Rooleja voidaan myöntää käyttäjille tulevaisuuteen jatkuvina tai määräaikaisina. Jokaiselle identiteetille voidaan myöntää lukuisia eri rooleja ja pääsyoikeuksia, joilla on omat elinkaarensa. Roolien hallinnan kautta on helppo tehdä muutoksia suurempiin käyttäjäryhmiin kerrallaan. Pääsyoikeuksien hallinta mahdollistaa myös helpon lisäoikeuksien hallintaprosessin, jossa hyväksyntä voi olla esimerkiksi monikerroksinen tai automatisoitu.

 

Mikä RBAC?

Role-based access control on tietoturvakäytäntö, jossa käyttäjille myönnetään pääsy juuri roolinsa mukaisiin järjestelmiin ja resursseihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jokaiselle työntekijälle ei tarvitse määrittää erikseen mitä he voivat tehdä tai mihin tietokantoihin he pääsevät käsiksi, vaan käyttäjät ryhmitellään rooleihin, joille on etukäteen asetettu kaikki tehtävässä tarvittavat oikeudet. Trivore eIAMissa tätä käytäntöä voidaan hyödyntää esimerkiksi uuden työntekijän aloittaessa tai silloin kun jo työsuhteessa olevan työntekijän tehtävät ja vastuualueet muuttuvat.

 

Integraatiot

Yhä useampien järjestelmien verkossa ja datamäärien kasvaessa datan säilyttäminen ja siirtely manuaalisesti esimerkiksi Exceleissä ja muissa dokumenteissa on monella tapaa kyseenalaista: se vie valtavasti aikaa, se on turhauttavaa ja puuduttavaa työtä, siinä on suuri inhimillisten virheiden riski, ja pahimmillaan jopa tietoturvariskejä. Pahimmillaan dataa voi olla niin paljon, että sen siirtely ja käsittely ihmisvoimin ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista.

Trivore eIAM -ratkaisu auttaa automatisoimaan ja sujuvoittamaan kaikkea tätä työtä. Kenties merkittävin arjen helpottaja Trivore eIAM:issa ovatkin integraatiot, joiden avulla voidaan yhtistää käytännössä katsoen mitkä tahansa eri järjestelmät. Trivore eIAM varmistaa, että vaikka järjestelmät puhuisivat keskenään niin sanotusti eri kieltä, data siirtyy silti luontevasti ja oikein paikasta A paikkaan B. Integraatioiden avulla dataa voidaan myös rikastaa.

Trivore eIAM -ratkaisun integraatioiden ansiosta arvokasta työaikaa (ja hermoja) säästyy oikeasti tärkeään tekemiseen, ja arki tuntuu paitsi sujuvammalta, myös mielekkäämmältä.

 


Onko teidän organisaatiossanne tarve modernille identiteetin- ja pääsynhallinnalle, joka tekee arjesta ketterämmän ja digitaalisesti nykyaikaisen? Ota meihin yhteyttä, ja asiantuntijamme kertoo mielellään lisää tuotteestamme ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Jaa