Skip to content

API-hallinta on organisaatioiden arkipäivän helpottaja

Trivorelaiset 09/08/2022
Jaa

Nykyään jo lähes poikkeuksetta organisaatioilla on tarvetta datan käsittelyyn ja erilaisten digitaalisten järjestelmien yhdistämiseen. Ei myöskään riitä, että näitä pystyy tekemään, vaan ne täytyy pystyä tekemään ketterästi ja turvallisesti. Korvaamaton apu löytyy API-hallinnasta.

API (Application Programming Interface) eli ohjelmointirajapinta yhdistää erilaisia ohjelmistoja, jotka eivät muuten pystyisi ymmärtämään toisiaan. Tällöin dataa voidaan siirrellä joustavasti, luotettavasti ja automatisoidusti niin organisaation sisällä kuin myös ulkoisten lähteiden ja kohteiden kanssa. Rajapinnat ovat erityisesti julkisella sektorilla laajalti käytössä.

Trivoren IAM-ratkaisussa on yli 300 avointa rajapintaa, joista jokainen mahdollistaa oman palvelunsa. Näiden rajapintojen avulla voidaan mahdollistaa esimerkiksi monenlainen raportointi, asiakkuustietojen hallinta, tai vaikka HR-järjestelmän ja palkanmaksujärjestelmän välinen kommunikaatio. Rajapintojen päälle on myös hyvä rakentaa uusia sovelluksia ja näin laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaa tai monipuolistaa käytössä olevia järjestelmiä.

Rajapintojen päälle on myös hyvä rakentaa uusia sovelluksia ja näin laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaa tai monipuolistaa käytössä olevia järjestelmiä.

Sen lisäksi että rajapinnat lisäävät käytettävyyttä ja tehokkuutta, sekä lisäävät uusia mahdollisuuksia, niillä on vielä yksi kriittinen rooli organisaation IT-infrastruktuurissa tietoturvan kasvattajina. Automatisoimalla tiedonsiirron rajapintojen kautta vähennetään merkittävästi inhimillisten riskien vaaraa. Lisäksi rajapintojen avulla voidaan toteuttaa erilaisia valvontaympäristön automatisoituja toimia, kuten hälytyksiä mahdollisista häiriöistä.

Trivore IAM tukee erilaisia rajapintoja. Kaikkien yksinkertaisimmillaan rajapinta on pelkkä tiedostonsiirto. Kompleksisimpiin tarpeisiin käytämme Trivoren ratkaisuissa erityisesti REST-rajapintoja. REST-rajapinnat ovat nousseet yhä suositummaksi ratkaisuksi monipuolisten mahdollisuuksiensa ansiosta. Valitsemme teknologian kuitenkin aina sen mukaan, mikä parhaiten vastaa asiakkaan todellisiin tarpeisiin. Käymme tarpeet aina yhdessä asiakkaan kanssa läpi ja suunnittelemme parhaan ratkaisun.

____________

Onko organisaatiollasi tarvetta sujuvoittaa tiedonkulkua joko organisaation sisäisten järjestelmien välillä tai esimerkiksi kumppaneiden ja asiakkaiden suuntaan? Tarjoamme ratkaisuna Trivoren integraatioalustaa tai Trivoren IAM-palvelua, mikäli organisaatiollasi on myös identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmän tarpeita.

Jaa