Skip to content

Työhyvinvointi: Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen Trivorella

Työhyvinvointi 18/09/2023
Jaa

Onnistunut perhe- ja työelämän yhdistäminen parantaa vanhemman hyvinvointia kotona ja työpaikalla. HR-päällikkömme Maria Yli-Olli kertoo, miksi työnantajan on tärkeää tukea työntekijöitä elämän eri alueiden yhteensovittamisessa, ja miten Trivorella tätä tuetaan muun muassa joustavilla etätyökäytännöillä ja mukautettavalla työajalla.


Elämme jatkuvassa velvollisuuksien ja eri elämänalueiden yhteensovittamisen viidakossa. Toisaalla huomiota vaatii työ, toisaalla kenties perhe, omaiset, ystävät tai harrastukset.

Syksyn alettua ja kesälomien päätyttyä lapsiperheissä alkaa jälleen sumpliminen muun muassa tarhaan vientien, opettaja-vanhempi-keskusteluiden, neuvolakäyntien ja muiden tärkeiden velvoitteiden sovittamisessa työarkeen. Jos työajat ovat tiukat ja työpaikalla ollaan joustamattomia siinä, missä ja mihin aikaan työtä tulee tehdä, yhteensovittaminen voi käydä lähes mahdottomaksi.

Trivoren HR-päällikkönä työskentelevän Maria Yli-Ollin mukaan vastuullinen työnantaja tukee työntekijöidensä perhe- ja työelämän yhteensovittamista:

”Nykyään ymmärretään, että ihminen on kokonaisuus. Kun yksityiselämä on tasapainossa, se heijastuu työelämään ja toisinpäin”, hän toteaa. ”Jos työnantaja ei tarjoa joustoa, johtaa se herkästi työntekijän kuormittumiseen. Luonnollisesti toisinaan työntekijän on välttämätöntä itse joustaa ja järjestää perhe-elämäänsä työn ehdoilla, mutta jos jousto on aina yksinomaan työn ja työnantajan eduksi, se johtaa nopeasti työntekijän tyytymättömyyteen.”

Joustavuutta kaivataan siis molempiin suuntiin. Marian mukaan tukemalla ja edesauttamalla työntekijöidensä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista työnantajat saavatkin todennäköisemmin hyvinvoivan ja hyvin suoriutuvan työntekijän.

”Myös työntekijä on todennäköisesti tyytyväisempi työnantajaansa sekä omaan elämäänsä, kun työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei aiheuta jatkuvaa huolta ja kuormitusta.”

 

Työaikajousto sujuvoittaa arkea

Trivorella perhe- ja työelämän yhdistämistä tuetaan esimerkiksi joustavalla työajalla. Tämän ansiosta vanhempien on mahdollista osallistua muun muassa lastensa päivähoidossa tai koulussa käytäviin keskusteluihin, jotka tyypillisesti käydään päiväsaikaan.

Tilannekohtaisesti mukautettava työaika helpottaa silloin, kun on tarve yksittäisille poissaoloille työpäivän aikana tai hetkellisistä poikkeustilanteista. Jos kyse on pitemmästä ajasta, kuten lakisääteisistä perhevapaista, Trivorella pyritään aina huolehtimaan, että sekä siirtyminen perhevapaalle että sieltä paluu sujuu mahdollisimman lempeästi. Myös perhevapaiden järjestelyissä joustetaan mahdollisimman paljon työntekijän tilanteen ja toiveiden mukaan.

”Olen itsekin osittaisella hoitovapaalla. Perheellämme ei ole niin sanottua turvaverkkoa, joten minä ja puolisoni hoidamme arjen pyörityksen ilman apujoukkoja. Tämä on tilanne varmasti monessa perheessä, jos on muutettu kauas kotipaikkakunnalta tai omat vanhemmat ovat ikääntyneitä”, Maria kertoo.

”Osittainen hoitovapaa oli siis meidän perheellemme välttämätön ratkaisu, jotta arki pyörisi. Kaksi kolmesta lapsestani ovat koululaisia ja heidät pitää viedä useana aamuna yhdeksäksi kouluun. Ilman osa-aikajoustoa tämä ei olisi mahdollista tai sitten kuormittaisin perhettä kohtuuttomasti, kun päivää pitäisi pidentää toisesta päästä.”

 

Töitä myös kotoa käsin

Trivorella on lähtökohtaisesti mahdollista tehdä etätöitä vapaasti, kunhan järjestelystä on sovittu esihenkilön ja tiimin kanssa. Trivorelaiset suosivat poikkeuksellisen paljon toimistolle tulemista, mutta etätyömahdollisuutta hyödynnetään myös.

Etätyö mahdollistaa myös joustavamman perhe- ja työelämän yhdistämisen, kun esimerkiksi työmatkoihin kuluva aika vapautuu yksityiselämän käyttöön. Marian mukaan tässä piilee kuitenkin myös omat haasteensa:

”Koen, että sen jälkeen, kun etätyö muodostui yhteiskunnan tasolla niin sanotusti uudeksi normaaliksi työntekijä – mukaan lukien minä itse – voi kokea, että lapsen sairastaessa tulee tehdä töitä kotoa käsin. Trivorella tähän ei missään nimessä kannusteta. Sen sijaan vanhempien on mahdollista jäädä hoitamaan sairasta lasta kotona ilman ansiomenetystä enimmillään neljän päivän ajan.”

 

Joustavat käytännöt osana yhdenvertaisuuden toteuttamista

Trivorella joustavat käytännöt eivät luonnollisesti koske vain lapsiperheitä, vaan kaikkia työntekijöitä elämäntilanteesta riippumatta. Yksi saattaa kaivata enemmän aikaa omaisilleen, toinen haluaa panostaa oman hyvinvoinnin kehittämiseen, kolmas kenties harrastaa intohimoisesti. Jousto tarjoaa mahdollisuuksia panostaa työn ohella elämässään itselleen tärkeisiin asioihin, ja mahdollistaa tasapainoisen työ- ja vapaa-ajan elämän yhteensovittamisen.

Viimeisimmässä Trivoren henkilöstön hyvinvointikyselyssä 74 % vastaajista koki, että heillä on työ- ja vapaa-aika hyvässä tasapainossa, ja luku on nousussa. Tavoitteena on, että kaikki trivorelaiset kokisivat mielekkään tasapainon löytyvän työn ja muun elämän välille Trivoren tarjoamia työkaluja hyödyntäen.

 

 


5 keinoa, joilla Trivorella tuetaan perhe- ja työelämän yhdistämistä

 

1. Liukuva työaika ja joustavat etätyökäytännöt

Liukuva työaika ja joustavat etätyökäytännöt mahdollistavat trivorelaisille heidän yksityiselämäänsä liittyvien asioiden hoitamisen myös kello 8–16 välisenä aikana.

 

2. Perhevapaiden jakaminen

Trivorella suhtaudutaan perhevapaisiin positiivisesti ja vapaat ovat luonnollinen osa arkea. Lakisääteisten perhevapaiden käyttämiseen suhtaudutaan kannustavasti vanhemman sukupuolesta riippumatta. Lisäksi tarvittaessa on myös mahdollista järjestää yksilökohtaisia ratkaisuja.

Perhevapaalta palaavia myös tuetaan paluussa työtehtäviin.

 

3. Palkalliset poissaolot lapsen sairastaessa

Lapsen sairastaessa vanhemmilla on lainmukainen oikeus hoitaa sairasta lasta kotona neljän päivän ajan ilman ansiomenetystä.

 

4. Mahdollisuus osa-aikaiseen työskentelyyn

Trivorelaiset voivat myös perhesyiden vuoksi halutessaan siirtyä väliaikaisesti tekemään osa-aika työtä.

 

5. Muistamiset

Vanhemmaksi tulleita trivorelaisia ja heidän perhettään huomioidaan työnantajan ja -yhteisön puolesta esimerkiksi lapsen syntymän yhteydessä.

 

 

Jaa