Skip to content

Katsaus kuluneeseen vuoteen

Uutiset 23/12/2021
Jaa

TRIVOREN VUOSI 2021

Kasvun ja kypsymisen vuosi 

Vuoden lopun lähestyessä Trivoren toimitusjohtajan ja perustajan Kari Mattssonin on helppo hymyillä. 

”Tuntuu hyvältä. Vuosi on ollut poikkeuksellisen tapahtumarikas, mutta onneksi ennen kaikkea hyvällä tavalla ja hyvissä asioissa. Kaikki on mennyt ihan suunnitelmien mukaan, monissa tapauksissa jopa suunniteltua paremmin.”

Joukko kasvaa

”Vuosi 2020 ja tämän vuoden alku olivat hyvin aktiivista kasvua. Vuoden 2019 loppupuolella meitä oli noin 10 trivorelaista. Määrämme on parin vuoden aikana melkein kolminkertaistunut”, Kari muistelee. ”Alkuvuoden jälkeen olemme rauhoittaneet tahtia ja keskittyneet ajamaan uusia ihmisiä sisään kulttuuriin. Samalla olemme rakentaneet ja kehittäneet myös uutta työkulttuuria ja toimintatapoja, joita aiempaa suurempi organisaatio tarvitsee mahdollisimman sujuvaan, miellyttävään toimintaan.”

Henkilöstömäärän merkittävä kasvu ja siihen liittyvät uudet tarpeet ja vaatimukset ovat olleet sekä kuluneen vuoden suurin haaste että suurin onnistuminen. 

”Se, että kasvu on onnistunut näin hyvin, on ollut mielestäni kaikkein isoin, hienoin asia”, Kari toteaa. ”Se luo pohjan myös jatkossa tapahtuvalle kasvulle. Tällä olemme saaneet osoitettua sen, että pystymme kasvamaan tarvittaessa nopeastikin ilman, että siitä tulee organisaatiotasolla ongelmia.”

Henkilöstön kasvuun liittyy olennaisesti sopivien roolien ja tehtävien löytämiseen kaikille niin, että ihmiset saavat kehittyä omassa roolissaan haluamaansa suuntaan.

”Tätä himmeliä pitää rakentaa niin, että se paitsi näyttää ja tuntuu hyvältä, on myös kestävä ja toimiva. Tässä on itselläni ollut paljon miettimistä, tekemistä ja uuden oppimista. Onneksi [Trivoren COO] Elina on ollut tässä meidän moottorina. Hän on ollut kädet savessa tämän asian miettimisessä ja tekemisessä”, Kari kiittelee.

Toimivaan himmeliin on syntynyt paljon uusia rooleja. Esimerkiksi projektipäälliköitä on tullut lisää. Aiemmin projektipäälliköiden työ valui pitkälti hallinnollisilta osilta Karille ja teknisiltä osilta devaajille. Nyt devaajat voivat keskittyä itse asiaan.

Myös työtyytyväisyys kasvaa, kun pääsee keskittymään tarkemmin omaan juttuunsa. Silti rajat pidetään joustavina.

”Meillä on aina ollut ja on yhä tosi multitalentteja ihmisiä. Esimerkiksi Stefan ja Antti ovat melkoisia devaajia, jotka hyppäävät myös projektipäällikön rooliin tarvittaessa.”

Mitä enemmän trivorelaisten määrä on kasvanut, sitä enemmän jokaisella on ollut aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä omaan erityisosaamiseensa.

Vauhti kiihtyy

Trivoren tärkeimpiin periaatteisiin kuuluu, että muuta ei tehdä kuin parasta laatua. Laatua voi silti aina parantaa ja omaa rimaa nostaa jatkuvasti. Tekijämäärän kasvaessa myös laatu on kasvanut. 

”Me haluamme aina olla huomenna parempia kuin eilen. Meille on tärkeää pyrkiä jatkuvasti parempaa laatua kohti. Tämä on myös meidän laatujärjestelmämme mukainen vaatimus”, Kari kertoo.

Mitä enemmän trivorelaisten määrä on kasvanut, sitä enemmän on jokaisella ollut myös aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä omaan erityisosaamiseensa. 

”Aikaisemmin olen itsekin ollut tekemässä näitä asioita hyvin konkreettisesti, on se sitten ollut palvelimien asentamista, ylläpitotoimia, tai vaikka SysAdmin-asioita. Nyt meillä on näihin asioihin omistautuneita tekijöitä SysOps-tiimissämme, ja tämä on mahdollistanut itselleni tilaa ajatella asioita uusilta kanteilta. Pystyn keskittymään nykyään enemmän strategiseen yrityksen ja liiketoiminnan kehittämiseen, sekä konkretisoimaan tavoitteita: mitä me yrityksenä ja tekijöinä haluamme yhdessä olla”, Kari toteaa.

Lisääntynyt aika strategiselle työlle on näkynyt muun muassa uudenlaisena tuotekehittämisenä sekä organisaation suunnitelmallisena kehittämisenä. Muun muassa verkostoitumistyölle on enemmän aikaa, mikä luonnollisesti mahdollistaa yhteydet potentiaalisiin uusiin yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Vuosi 2021 onkin merkinnyt suurta harppausta myös Trivoren näkyvyyden suunnitelmallisessa kasvatuksessa. Tämä on tarkoittanut muun muassa uudistuneita verkkosivuja ja aktiivisempaa otetta sosiaalisessa mediassa.

”Olen itse ollut alalla Turun seudulla 30 vuotta, ja moni tuntee minut henkilönä, mutta ei välttämättä Trivorea. Tähän vaikuttaa toki se, että tuotteemme toimivat niin vahvasti backend-puolella ja asiakkaan IT-infrastruktuurin sisällä: meidän brändimme harvoin näkyy loppukäyttäjälle. Tänä vuonna on alettu tehdä enemmän ulostuloja”, Kari kertoo. 

Kohti kansainvälisyyttä

Nopeasta kasvusta huolimatta Trivorella ei ole koskaan Karin mukaan tavoiteltu kasvua vain kasvun takia, vaan jotta voidaan vastata asiakastarpeisiin. Tavoitteena on olla riittävän suuri toimiija, että Trivore voi tarjota tuotteitaan ja palveluitaan myös globaaleille toimijoille. Trivoren käyttövaltuushallintatuote Trivore ID on teknisesti sellainen, että se toimii jopa satojen miljoonien ihmisten ympäristöissä jouhevasti, luontevammin kuin mikään muu vastaava tuote maailmassa. Kari kuvaakin Trivore ID:tä yrityksen käsissä olevaksi helmeksi.

”Haluan olla tarjoamassa tätä helmeä myös globaaleihin tarpeisiin, ja tämä on se suuri tavoite. Jos haluaisi esimerkiksi miljonääriksi, niin siihen olisi paljon helpompiakin tapoja. Me lähestytään asioita kuitenkin kädet savessa -meiningillä, halutaan orgaanisesti kasvaa paremmiksi kuin muut”, Kari toteaa. 

”Joku voisi sanoa, että tässä on tiettyä maailmanparantamisen ajatelmaa ja no, sitten sanoo. Kai tässä on vähän sitäkin. Mutta ennen kaikkea kyse on siitä, että meillä on kunnianhimoa nähdä omien käsiemme jälki: mitä kaikkea pystymme saamaan aikaiseksi ja minne kaikkialle siitä voikaan ponnistaa.”

Asiat ovatkin edenneet Trivorelle luontaiseen tapaan ketterästi ja orgaanisesti. Kaiken taustalla on aina tarvelähtöisyys, johon lähdetään vastaamaan kunnianhimolla.

Vuonna 2022 suunnitelmissa on vilkastuttaa kansainvälistymistavoitteita entisestään. Tavoitteena on löytää ensimmäinen pitkän linjan kansainvälinen asiakkuus. Trivoren olemassa olevat tuotteet ovat jo nyt täysin lokalisoitavissa ja käännettävissä. Kansainväliseen liiketoimintaan sopivaa lisäkyvykkyyttä lähdetään puolestaan rakentamaan ELY:n tukeman kehittämishankkeen puitteissa.

Ensimmäinen osakeanti

Yksi loppuvuoden isoimmista sisäisistä tapahtumista Trivorella oli yrityksen historian ensimmäinen henkilöstöanti. Tämän myötä yli 90 % trivorelaisista tuli syksyn aikana Trivoren osakkeenomistajia. Kari kokee osakeannin olleen erittäin positiivinen käänne yrityksen toiminnassa. 

”Halusimme antaa kaikille mahdollisuuden osallistua. Tällöin kun kaikki tekevät, niin kaikki hyötyvät”, Kari kiteyttää. 

”Tämä on positiivinen tapa sitouttaa tekijöitä yritykseen. Kolikon toisella puolella on tietenkin palkitseminen. Tässä ovat ne täysin pragmaattiset syyt, miksi juuri nyt oli hyvä hetki ensimmäiselle henkilöstöannille. Olen hyvin iloinen, että lähes kaikki lähtivät tähän mukaan – se kertoo paljon siitä, että ihmiset ovat olleet jo valmiiksi Trivoreen hyvin sitoutuneita”, Kari toteaa.

”Tästä on myös tarkoitus tehdä traditio niin, että 1–3 vuoden kuluttua järjestämme uudet annit henkilöstölle.”

Trivore 20 vuotta

Vuosi 2021 oli Trivorelle juhlavuosi. Trivoren toiminta on alkanut jo aiemmin eri Y-tunnuksien alla, mutta nykymuodossaan Trivore täytti tänä vuonna 20 vuotta.

”Tämä vuosi on ollut toiseksi tapahtumarikkain yrityksen historiassa. Edellinen vuosi oli kaikista tapahtumarikkain. Silloin kasvoimme suhteellisesti nopeiten. Etenkin syksyllä 2020 uusia trivorelaisia aloitti harva se viikko. Tästä suuri kiitos kuuluu Elinalle, joka näki ne roolit, joihin kaivattiin tekijöitä, ja alkoi haalia sopivia henkilöitä meille.”

Nopeaan kasvupyrähdykseen kuuluu aina myös kasvukipuja, jotka onneksi jäivät Trivorella lyhytaikaisiksi ja kevyiksi, kun vanhoja toimintamalleja aktiivisesti päivitettiin kasvaneen organisaation tarpeisiin.

”Sen takia tämä onkin ollut toiseksi vauhdikkain: alkuvuoden nopean kasvun jälkeen olemme keskittyneet kulttuurin, toiminnan ja toimintamallien rakentamiseen. Muutos on siis tänä vuonna ollut toimintamallien suhteen suurinta”, Kari muistelee.

Trivoren peruskannattava toiminta on mahdollistanut nopean kasvun hetket. 

”Jos toiminta ei ole kannattavaa tai mennään ihan nenä veden pinnalla, niin silloin tämän tyyppinen nopea rekrytointi täsmätarpeisiin ei olisi mahdollista”, Kari toteaa.

Myös vuonna 2022 luvassa on kansainvälistymisen ja tuotekehityksen tueksi uusia rekrytointeja.

”Kaipaamme erityisesti lisää kehittäjiä. Lisäksi haussa on testaajia ja dokumentoijia. Nyt nämä jälkimmäiset roolit ovat olleet upotettuna kehittäjätiimiin. Haluamme kuitenkin jatkaa tätä erikoistumista. Kun meille tulee ensimmäiset puhtaasti dokumentointia ja testaamista tekevät trivorelaiset, aika näyttää, millaiseksi rooli muotoutuu: meillä tärkeää on joustava suhtautuminen ja mahdollisuus muokata työtään oman näköiseksi”, Kari kertoo.

“Tärkeintä on löytää sellainen tekijä, joka istuisi parhaiten meidän kulttuuriin. Meillä toimitaan kaikki yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen.”

Ensi vuotta odotetaan jo kovasti. Tarkoituksena on jatkaa samalla linjalla, omaa polkua kulkien.

Jaa