Skip to content

Trivore mukana digitalisoimassa joukkoliikenteen alennustodisteita digitaalisen lompakon avulla

Uutiset 18/06/2024
Jaa

HSL, Findynet Osuuskunta ja Kela ovat käynnistäneet joukkoliikenteen alennustodisteiden digitalisoimista koskevan hankkeen. Hankkeen tavoitteena on kehittää paperisen eläkeläistodistuksen rinnalle digitaalinen vaihtoehto, jossa Kela myöntää eläkeläistodisteen asiakkaan digitaaliseen lompakkoon ja jota eläkeläiset voisivat hyödyntää HSL:n sähköisissä asiointipalveluissa. Tällä hetkellä käynnissä on kokeiluvaihe, jossa ei vielä hyödynnetä oikeita asiakastietoja. Trivore on mukana rakentamassa HSL:lle hankkeen keskeisiä kyvykkyyksiä.


HSL, Findynet Osuuskunta ja Kela ovat käynnistäneet joukkoliikenteen alennustodisteiden digitalisoimista koskevan hankkeen. Hankkeen tavoitteena on kehittää paperisen eläkeläistodistuksen rinnalle digitaalinen vaihtoehto, jossa Kela myöntää eläkeläistodisteen asiakkaan digitaaliseen lompakkoon ja jota eläkeläiset voisivat hyödyntää HSL:n sähköisissä asiointipalveluissa. Tällä hetkellä käynnissä on kokeiluvaihe, jossa ei vielä hyödynnetä oikeita asiakastietoja.

Yhteishankkeessa hyödynnetään eIDAS-asetuksen mukaisia teknologioita alennustodisteiden digitalisoimiseen. Näin varmistetaan, että suomalaiset pääsevä hyötymään tulevista EU:n laajuisista ratkaisuista eturintamassa. Trivore on mukana rakentamassa HSL:lle hankkeen keskeisiä kyvykkyyksiä.

Prosessin digitalisoinnilla voitaisiin tulevaisuudessa tarjota HSL:n asiakkaille digitaalinen vaihtoehto, joka helpottaa asiointia sekä sujuvoittaa arkea. Digitaalisen lompakon avulla tieto alennusperusteesta siirtyisi luotettavalla tavalla HSL:n järjestelmään. Näin he, joille digitaalinen asiointi tuntuu luonnolliselta, voisivat osoittaa oikeutensa alennukseen sähköisiä itsepalvelukanavia käyttäen.

Meneillään olevan kokeiluvaiheen pyrkimyksenä on rakentaa tarvittavat taustajärjestelmien kyvykkyydet, jotka mahdollistavat digitaalisten todisteiden käyttämistä alennusperusteen todentamiseksi. Tämä sisältää muun muassa sopivien teknologiavalintojen kartoitusta, suunnittelutyötä sekä teknisten ratkaisujen kokeilua ja toteutusta. Tämän huolellisen pohjatyön tavoitteena on testata konseptin toimivuus ja valmiudet varsinaisen tuotantokäytön suunnittelun aloittamiseksi.

”Meillä HSL:llä on tavoitteena parantaa asiakaskokemusta digitalisoimalla palveluitamme ja tarjoamalla sen myötä lisää itsepalvelumahdollisuuksia. Digitaalisen alennustodistuksen hyödyntäminen on yksi tärkeä askel tähän suuntaan. Eläkeläiset tulevat olemaan ensimmäinen askel tällä matkalla ja pyrimme laajentamaan palveluitamme tulevaisuudessa. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea tarjoamalla heille mahdollisimman sujuvia ja helppokäyttöisiä palveluita”, HSL:n asiakasdatan liiketoimintapäällikkö Ville Käkelä kertoo.

Kokeiluvaiheen jälkeen tähtäimessä on yhteinen pilotti rajatulla asiakasmäärällä, josta saadun kokemuksen perusteella voitaisiin suunnitella ja aikatauluttaa varsinainen tuotantokäyttö kaikille asiakkaille. Trivorella on ilo olla alihankkijana mukana tässä mielenkiintoisessa projektissa rakentamassa HSL:lle hankkeen keskeisiä kyvykkyyksiä.

“Olen ylpeä, että saamme olla mukana toteuttamassa eIDAS uudistuksen mukaista teknologiaa pilotoivaa ratkaisua Suomessa. Samalla voimme toteuttaa yhtä Trivoren tavoitetta, eli olla mukana digitalisoimassa meidän kaikkien arkea”, Trivoren teknologiajohtaja Kari Mattsson toteaa.

“Digitaalisessa maailmassa on kriittisen tärkeää pysyä jatkuvasti ajan hermolla. On innostavaa, että saamme Trivoren kanssa olla mukana tällaisessa projektissa selvittämässä ja kehittämässä uutta digitaalista työkalua näin tärkeälle kumppanille kuin HSL”, Trivorella HSL ID -asiakasvastaavana toimiva Jenni Huttunen jatkaa.


Mitä tavoitellaan kokeiluvaiheen jälkeen:

  • Kokeiluvaiheen jälkeen tavoitteena on käynnistää tuotantokäyttöön tähtäävä projekti. Tällöin ajankohtaiseksi tulevat sopimukset, tietosuojaan liittyvät valmistelut, vaatimusmäärittelyt sekä varsinainen järjestelmäkehitys.
  • Tulevaisuudessa tutkitaan myös mahdollisuutta laajentaa lompakon käyttöä muidenkin alennusryhmiin kuuluvien, kuten opiskelijoiden, tarpeisiin.
  • Ajatuksena on, että kokeilun jälkeen myös muut erityisryhmille alennuksia tarjoavat organisaatiot voisivat hyödyntää samoja digitaalisia todisteita.

Uutisen valokuva: Helsingin seudun liikenne

Jaa