Skip to content

Trivore siirtyi kohti Zero Trust -aikaa EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelman avulla

Uutiset 17/06/2024
Jaa

Trivore Oy kehitti turvallisuustoimintaansa EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelman avulla. Hankkeen myötä Trivore astui kohti Zero Trust -aikaa.

Zero Trust tarkoittaa yleisesti tietoturvakonseptia, jonka mukaan mitään verkkoa tai käyttäjää ei pitäisi automaattisesti pitää luotettavana – edes silloin, kun kyseessä on organisaation oma verkko. Toimintamalliin kuuluvat muun muassa vahva käyttäjän tunnistautuminen ja valtuutus, verkkoympäristön segmentointi, jatkuva valvonta ja analytiikka, tietojen suojaus sekä kontekstiin perustuva pääsylupa.

”Trivoren polku Zero Trust -aikaan” -hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa moderni Zero Trust -konsepti osaksi yhtiön toimintaa. Trivoren CTO Kari Mattssonin mukaan Zero Trust on mallina toimiva ja se sopii hyvin Trivoren toimintakulttuuriin.

”Tavoitteenamme on yhtiön sertifioidun ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti jatkuva oman toimintamme parantaminen. Tämä hanke on ollut yksi osa tätä laajempaa kokonaisuutta ja jatkumoa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä siihen, että hankkeelle saatiin rahoitus. Sen ansiosta saimme mahdollisuuden kehittää tätä toimintaa. Hanke onkin vienyt turvallisuustietoisuuttamme ja -kyvykkyyttämme eteenpäin huomattavasti”, Mattsson kertoo.

”Trivorella tällä hankkeella on ollut alusta lähtien ylimmän johdon tuki, mutta valitettavan monissa yrityksissä nämä asiat jäävät usein puhtaasti teknisten ihmisten harteille. Tällöin kehitystyö ei etene niin tehokkaasti kuin voisi. Olisikin tärkeää, että Zero Trust -työlle saataisiin aina myös ylimmän johdon todellinen tuki. Johdon tulisi myös aktiivisesti seurata työn etenemistä ja priorisoida resursseja kehitystyöhön”, Mattsson summaa.

Hankkeen myötä Zero Trust -työ on saatu hyvään alkuun, mutta työsarkaa riittää vielä. Tulevaisuudessa käyttöönottoa tullaan laajentamaan sitä mukaa kun yhteensopivia palveluita otetaan käyttöön.

Apuna hankkeen toteuttamisessa toimi EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelma. Hankkeen toteutumisaika oli 13.6.2023-31.5.2024.

 

Jaa